Opdrachtgeversoverzicht

 

Academie Verloskunde Amsterdam en Groningen (AVAG)
Artis
Athena Instituut, Vrije Universiteit
Brigitte Hertz, trainingen voor wetenschappers
Erasmus Medisch Centrum
Greenpeace
Gymnasium Felisenum
Hogeschool van Amsterdam, CAREM
Instituut voor Nederlandse Geschiedenis
Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen
KWF Kankerbestrijding
Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek
Natuur en Milieu
Nederlands Instrituut voor Onderzoek in de Gezondheidszorg (NIVEL)
Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
OLVG (Klinisch Chemisch Laboratorium)
Onderwijscentrum Vrije Universiteit
Onderzoekschool Experimentele Psycho-Pathologie
Radboud Universiteit, IMR
Rathenau Instituut
Rijksmuseum
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Maastricht
Rijkswaterstaat, Platform WOW
Samenwerkende GezondheidsFondsen
Stichting Amodo
Stichting MS Research
Stichting Ruimte Onderzoek Nederland
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
Technology Transfer Office Vrije Universiteit
TNO Voeding
Universiteit Twente
Universiteit van Amsterdam
Universiteit Utrecht, faculteit Geowetenschappen
Vereniging voor Verloskundigen, Amsterdam en Groningen
Vrije Universiteit, Centrum voor Studie en Loopbaan
Wageningen Universiteit 
leegtrans

linkedin logo 

twitter logo

Nieuwsbrief