Algemene voorwaarden individuele inschrijving

Wie zich inschrijft voor een training gaat een contract met ons aan. Hier staat wat deelnemers van ons kunt verwachten en wat wij van deelnemers verwachten. Deze leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op de trainingen van Hakuna Matata, science & media.

DEFINITIES

Als we in dit document spreken over “wij” of “ons”, dan bedoelen we daarmee Hakuna Matata, science & media (hierna HM) en/of de door HM ingehuurde docenten / trainers.

Onder deelnemers verstaan we de natuurlijke personen die een training of opleiding volgen.

INSCHRIJVEN

Je schrijft je in voor een training door het insturen van een inschrijfformulier. Dit formulier kun je vinden op onze website, of word je door ons toegestuurd. Wij nemen alleen inschrijvingen in behandeling die via een inschrijfformulier gedaan zijn.

Als wij je inschrijfformulier hebben ontvangen, mailen wij je een ontvangstbevestiging. Nadat wij je inschrijving hebben bevestigd, heb je een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna is je inschrijving definitief. Deze periode van 14 dagen eindigt wanneer je met de cursus begint.

Bij programma’s met een persoonlijk intakegesprek (zie omschrijving bij het betreffende programma) neemt HM opleidingen contact met de deelnemer op voor het maken van een afspraak voor de intake. Dit intakegesprek duurt ca. 1 uur.
Bij programma’s met een schriftelijk intakeformulier ontvangt de deelnemer enige tijd voor aanvang van het programma een intakeformulier. Hierin vragen we o.a. naar de opleidingsachtergrond, de werkervaring, de motivatie voor deelname en de leerdoelen.


BETALING

Na inschrijving ontvang je een factuur op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

De factuur komt alleen dan op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever, als je daar specifiek om vraagt. Ook dan blijf je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Betaling kan uitsluitend op de door ons aangegeven wijze, waarbij we in alle gevallen een betalingstermijn van 30 dagen hanteren.

Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken. Neem hiervoor contact met ons op vóór het verstrijken van de betalingstermijn.

ANNULEREN

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk, hieronder wordt ook email verstaan. Je ontvangt van ons een bevestiging van je annulering en pas dan is deze definitief. Wanneer je wilt annuleren nadat je inschrijving definitief is geworden, zijn er kosten aan verbonden:

Meer dan zes weken voor de start van de training betaal je € 50,- administratiekosten

Zes weken tot drie weken voor de start van de training betaal je 25% van de prijs

Na die periode is geen annulering mogelijk. Het is mogelijk om iemand voor te dragen die jouw plaats in kan nemen, je betaalt dan geen annuleringskosten.

Bij niet verschijnen op de cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd.

STUDIEMATERIALEN

Wanneer het voor het volgen van de training nodig is specifieke materialen aan te schaffen, laten wij dat bij inschrijving weten.

Alle studiematerialen die wij tijdens een training uitdelen, worden automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitgedeelde prints, oefeningen, et cetera.

Op alle studiematerialen die wij zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht van HM. Je mag het voor eigen gebruik kopiëren zolang je de bron duidelijk vermeldt.

Alle andere vormen van gebruik van materialen waar auteursrecht op rust, zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van HM.

INBEGREPEN IN DE KOSTEN

Bij de kosten van de cursus zijn in alle gevallen inbegrepen:

- Door ons uitgereikte studiematerialen
- Koffie, thee, water en iets lekkers

Overige faciliteiten worden beschreven op de website bij de betreffende cursus.

TE WEINIG DEELNEMERS

Op onze website staat vermeld wat het minimale en maximale aantal deelnemers per training is.

Zijn er twee weken voor de start van de training minder deelnemers dan minimaal vereist, dan mogen wij de training kosteloos annuleren. Wij laten je dat dan direct weten en je krijgt je geld terug.

TRAINER OF LOCATIE NIET BESCHIKBAAR

Als op de dag van de training de locatie of de trainer onverhoopt niet beschikbaar is, doen wij er alles aan een passende oplossing te vinden binnen een straal van 50 kilometer, of een vervangende docent te vinden. Als ons dat niet lukt en we de training daarom moeten annuleren, krijg je je geld terug.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar is op de dag van de training.

KWALITEIT

Wij doen er alles aan om onze trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.

Ben ontevreden over (een onderdeel van) een training van ons? Laat het ons dan snel weten! Dan kunnen we zoeken naar een oplossing.

Ben je ontevreden over de manier waarop we met je kritiek zijn omgegaan? Dan kun je een klacht indienen bij onze onafhankelijke klachtencommissie.

Hier vind je een link naar ons klachtenreglement en hoe je de klachtencommissie kunt bereiken.

PRIVACY

Alle informatie die wij van je ontvangen, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit geldt voor persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie over je werk, carrière, je eigen sterktes en zwaktes et cetera.

Je kunt de gegevens die we van je bewaren inzien en laten verwijderen.
leegtrans

Nieuwsbrief