Besluitvorming

Inhoud van de training
Welke richting gaat ons onderzoek op en wanneer starten we met dataverzameling? Hoe neem je als onderzoeksteam krachtige besluiten waarin iedereen zich voldoende herkent? Diverse manieren van besluitvorming passeren de revue. Werken volgens het PBOB-model:
  • Probleemdefinitie
  • Beeldvorming
  • Oordeelsvorming
  • Beslissing nemen
Voor wie?
Deze training is gericht op promovendi.
Praktisch
Duur: 1 dagdeel
6 tot 8 deelnemers


leegtrans

Nieuwsbrief